Restaurering av «Green Stripe» av Olga Rozanova

«Green Stripe» (1917) av Olga Rozanova er et av de mest ikoniske verkene i den russiske avant garde-bevegelsen. Det har hatt sitt faste hjem i Rostov Kremlin siden 1920. I sin eksisterende tilstand, kunne verket bare ha blitt bevart i en begrenset periode. I 2020 ble det derfor utført en omfattende restaurering for å bevare den kunstneriske skatten.

Mannen bak restaureringsdesignet var den russiske kunstneren og kuratoren Yuri Avvakumov, og hovedbekymringen i prosessen var bevaring av kunstverket. Det nå restaurerte verket er innrammet i en beskjeden museumsramme, med den aller beste beskyttelsen i form av laminert Artglass AR 99-glass. De knusebestandige og UV-absorberende kvalitetene sikrer at det restaurerte kunstverket bevares. Dermed kan det vises frem til offentligheten i mange år fremover.

Den russiske maleren Olga Rozanova var del av Kazimir Malevichs Supremus-gruppe, og var et aktivt medlem i den moderne kunstnerbevegelsen. «Green Stripe» var resultat av hennes studie av lys og farger i kunst uten emne. Kunstnerens lagdelte teknikk gav en fascinerende effekt, og det var et av de første verkene som fremstod som om det gikk utenfor rammen. Det restaurerte verket har nå kommet tilbake til sitt opprinnelige hjem, Rostov Kremlin. Der er det beskyttet mot omgivelsene, ikke-synlig lys og tid.