Restaurering av "Green Stripe" av Olga Rozanova

”Green Stripe” (1917) av Olga Rozanova är ett av de mest ikoniska verken i den ryska avantgarde-rörelsen och har haft sitt permanenta hem i Rostov Kreml sedan 1920. I sitt befintliga tillstånd kunde verket bara ha bevarats under en begränsad tid och därför genomfördes en grundlig restaurering 2020 för att bevara denna konstnärliga skatt.

Författaren till restaureringsdesignen var den ryska konstnären och kuratorn Yuri Avvakumov och det största problemet i processen var att bevara konstverket. Det nu restaurerade verket är inramat med ett blygsamt museumglas med det ultimata skyddet – Artglass AR 99 Protect-laminerat glas. Dess okrossbara och UV-skyddande kvaliteter säkerställer att det restaurerade konstverket bibehåller sitt skick och att det kan ställas ut så att allmänhetens kan uppskatta det under kommande år.

Den ryska målaren Olga Rozanova var en del av Kazimir Malevichs Supremus-grupp och en aktiv medlem i den moderna konstnärliga rörelsen. ”Green Stripe” var resultatet av hennes studier av ljus och färg i konst utan subjekt. Konstnärens skiktade teknik uppnådde en fascinerande effekt och var ett av de första verken som såg ut som att det fortsatte utanför ramen. Det restaurerade verket har återvänt till sitt ursprungliga hem, Rostov Kreml – nu skyddat från miljö, icke-synligt ljus och tid.