Privacybeleid

Voor het laatst bijgewerkt op 13-5-2022

 1. Algemeen

Dit privacybeleid is bedoeld om u alle informatie te bieden over how GroGlass uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u onze website https://www.groglass.com/ gebruikt (hierna: de ‘site’), of wanneer u een aanvraag indient voor een vacature bij GroGlass via het onderdeel ‘recruitment’ op de site.

De in het privacybeleid beschreven verwerkingsverantwoordelijke is Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GroGlass”, registratienummer: 40003710276, wettelijk adres: Katlakalna iela 4B, Riga, Letland, LV-1073, website: https://www.groglass.com/, e-mailadres: support@groglass.com.

We respecteren het recht op privacy van iedereen en zorgen ervoor dat persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene wet gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’), alsook andere van toepassing zijnde wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming (hierna: ‘wetgeving inzake gegevensbescherming’). Alle termen die in dit privacybeleid worden gebruikt en geen andere definitie hebben toegewezen, hebben dezelfde betekenis als in de AVG.

We brengen u op de hoogte van eventuele wijzigingen aan het privacybeleid door de publicatiedatum op deze site aan te passen. U kunt altijd eerdere versies van dit privacybeleid aanvragen door contact met ons op te nemen via support@groglass.com.

2. Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen persoonsgegevens via de site wanneer u:

 • ons uw persoonsgegevens aanlevert door contact met ons op te nemen via het onderdeel ‘Contact’ op de site;
 • het online sollicitatieformulier invult in het vacature-onderdeel ‘Career’;
 • uw e-mailadres invult in het onderdeel ‘Framer’s Program’.

3. Wat voor gegevens verzamelen we over u en waarom?

We kunnen de volgende soorten gegevens verzamelen voor de volgende verwerkingsdoelen en wettelijke grondslagen:

VerwerkingsdoelWettelijke grondslagHoelang bewaren we deze gegevens?
Om uw sollicatie te beoordelen en u te wervenAfloop van een arbeidscontractGedurende het wervingsproces
Om te antwoorden op de vraag die u heeft ingediend via het onderdeel ‘Contact’ op de siteToestemming Totdat u uw toestemming intrekt of de vraag is opgelost
Om uw lijstenmakerij op de speciale kaart van lijstenmakers te zettenToestemmingTotdat u uw toestemming intrekt

4. Wat is ons cookiebeleid? 

 • GroGlass kan automatisch persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals:
  • Informatie verzameld via cookies en andere trackingtechnologieën, waaronder (maar niet beperkt tot) uw IP-adres en domeinnaam, uw browserversie en besturingssyteem, bezoeksgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, en de bronnen die u raadpleegt;
  • Registratie van uw apparaat (zoals het type mobiele apparaat dat u gebruikt, het unieke apparaat- of advertentie-ID, het IP-adres, het type besturingssyteem en de browser);
  • Apparaatinstellingen (zoals uw voorkeurstaal);
  • Informatie over hoe u de site gebruikt (zoals hoe vaak u de site per maand bezoekt);
  • Aangevraagde en doorverwijzende URL’s;
  • Locatiegegevens die via uw apparaat worden verzameld (waaronder exacte locatiegegevens zoals gps).
 • We gebruiken zowel tijdelijke, permanente en indirecte cookies op de site. Cookies bevatten geen informatie waaraan u persoonlijk te identificeren bent, maar persoonsgegevens die we over u bewaren kunnen wel gekoppeld zijn aan de informatie die in cookies staat of daaruit wordt verkregen.
 • Op de site worden de volgende cookies gebruikt:
  • Noodzakelijke cookies – deze zijn strikt noodzakelijk voor toegang tot en navigatie op de site. Zonder deze cookies werkt de site niet naar behoren; u kunt dan bijvoorbeeld niet uw profiel openen of een aankoop doen.
  • Functionele cookies – deze onthouden uw keuzes, zoals geolocatie of taal. Wanneer u een registratieformulier invult, gebruiken we cookies om uw informatie te onthouden voor uw volgende bezoek.
 • Wanneer u de site gebruikt, kunt u ook indirecte cookies van derden ontvangen, waarin ontvangen gegevens mogelijk worden gecombineerd met andere informatie die u aan derden heeft opgegeven of die deze derden van u hebben verzameld via uw gebruik van hun diensten. Onze analytische dienstverleners en adverteerders sturen u mogelijk prestatie- en marketingcookies. De site kan ook links bevatten naar externe diensten en sites van derden. Wij hebben geen controle over het privacybeleid van derden en streven daar ook niet naar. Wanneer u een andere website opent, producten of diensten koopt of aanvaardt of anderszins transacties aangaat met derden (ongeacht of dat binnen of buiten de site gebeurt), valt het gebruik van gegevens die u daarbij opgeeft onder het privacybeleid van de desbetreffende derde en niet dit privacybeleid.
 • U kunt uw cookievoorkeuren als volgt instellen:
  • Cookies blokkeren – in de meeste browsers kunt u weigeren om cookies toe te staan. Het blokkeren van cookies kan echter negatieve gevolgen hebben voor de bruikbaarheid van veel websites. Als u alle cookies blokkeert, kunt u mogelijk geen gebruikmaken van bepaalde functies op de website, zoals het vinden van uw locatie op de kaart van lijstenmakers voor het vinden van de dichtstbijzijnde lijstenmakerij.
  • Cookies verwijderen of de status van cookies wijzigen. U kunt via uw browser ook cookies die al op uw computer staan verwijderen of de cookievoorkeuren resetten. Dit kan echter gevolgen hebben voor de bruikbaarheid van veel websites.

5. Aan wie geven we uw informatie?

Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden buiten GroGlass.

6. Worden uw persoonsgegevens internationaal overgedragen?

Uw persoonsgegevens worden niet overgedragen buiten de EU of EER.

7. Hoe bewaren we uw persoonsgegevens?

 • We bewaren uw persoonsgegevens slechts voor zolang dat noodzakelijk is en voor het doel waarvoor ze werden verzameld, of voor een ander toegestaan of gerelateerd doeleinde.
 • Analytische gegevens die van uw apparaat worden verzameld, worden verwijderd wanneer u daarom verzoekt of wanneer ze niet meer nodig zijn voor analyse.
 • Wij hanteren brancheconforme fysieke, elektronische en procedurele beschermingsmaatregelen om door ons bewaarde en verwerkte persoonsgegevens te beschermen. Zo nemen we redelijke voorzorgsmaatregelen om de toegang tot gegevens door geautoriseerde werknemers te beperken en om onze opdrachtgevers de nodige informatie te bieden om aan hun contractuele verplichtingen te voldoen.

8. Wat zijn uw rechten als betrokkene?

 • Indien u bepaalde vereisten voldoet, heeft u:
  • het recht op informatie over en inzage van uw persoonsgegevens, wat betekent dat u het recht hebt om van ons te horen of we uw persoonsgegevens verwerken en zo ja, om die in te zien;
  • het recht op rectificatie en vergetelheid, wat betekent dat u kunt verzoeken om eventuele onjuiste informatie te rectificeren of uw persoonsgegevens kunt laten wissen. U kunt een verzoek indienen tot het wissen van uw profiel door een e-mail te sturen naar onze klantenservice via e-mail: support@groglass.com;
  • het recht op bezwaar tegen gegevensverwerking en -beperking;
  • het recht op draagbaarheid / dataportabiliteit, wat betekent dat u het recht heeft om sommige gegevens die u aan ons heeft verstrekt in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en ze over te dragen aan een nieuwe gegevensverantwoordelijke.
 • Om uw rechten uit te oefenen, neemt u contact met ons op via e-mail: support@groglass.com. We vragen u mogelijk om aanvullende informatie om uw identiteit of e‑mailaccount te bevestigen.
 • Onze activiteiten op het vlak van gegevensbescherming zijn onder toezicht van de gegevensinspectiedienst van Letland https://www.dvi.gov.lv/en (hierna: de ‘DVI’). Om eventuele problemen of misverstanden zo snel mogelijk te verhelpen, vragen we u om in eerste instantie contact met ons op te nemen voordat u de DVI inschakelt.

9. Updates van dit privacybeleid

GroGlass behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde en naar eigen goeddunken te wijzigen. Als we onze privacyvoorwaarden wijzigen, plaatsen we de wijziging op de site en werken we de datum ‘Voor het laatst bijgewerkt op’ bij. 

10. Contact

Als u vragen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens of uw rechten onder de van toepassing zijnde wet inzake gegevensbescherming, neem dan contact met ons op via e-mail: support@groglass.com 

We doen ons best om al uw vragen te beantwoorden en problemen op te lossen.